Застраховките в България, струват до 50% по-малко от тези в Италия!

mistral logo

За да разшири гамата от услуги, които предлага, Алиас Груп основа застрахователен брокер – Мистрал Груп, който предлагаме като предпочитан партньор за Вашите застраховки.

Услугата, предоставяна от Мистрал Груп предвижда предварителен анализ на застрахователния риск, така че да се осигури покритие „ по мярка” и да се намери най-доброто решение за клиента. Анализ, базиран главно на отличното познаване на застрахователния пазар и отличната съвместна работа със застрахователните компании.

Мистрал Груп предлага застрахователно посредничество, управление, консултации във връзка с Вашите застраховки, както и пълно съдействие при щети.

Компанията Мистрал Груп, с лиценз за работа както на българския, така и на европейския пазар, включително Италия, ще даде възможност на нашите клиенти да получат всички видове застраховки при най-добрите условия и цени.

Контакти:

София, 1000 ул. Георги Бенковски, 14

тел. 00359/2/983.20.71

office@mistralgroup.bg

Топ 3 на изнасяните стоки: горива, мед и машини

Износът на пшеница е скочил със 74%

Продажбите в чужбина на електричество, пшеница и слънчогледово олио растат най-бързо през първото тримесечие

Годината за българския износ започва отлично: той се е увеличил с рекордните 12.8% през първите четири месеца на 2015 г. спрямо година по-рано и стойността му е 14.6 млрд. лв. Детайлна разбивка на излезлите данни показва, че най-голям дял от износа се пада на минералните горива и масла, медта и изделията от мед, електрическите машини и други апарати. Стойността на износа на стоки от всяка от тези три групи надвишава 1 млрд. лв.
С двуцифрен процент расте износът на пшеница, електрическа енергия, слънчогледово масло и семена и на арматурни артикули за тръбопроводи, котли и други, но при някои от тях се тръгва от малко по-ниска база. Основните ни търговски партньори остават страните от ЕС, но продажбите към трети страни растат дори по-бързо.
Данните показват, че все още България изнася много суровини, но сделките с машини, авточасти, електроника започват да заемат все по-видима част от стокообмена, т.е. расте и добавената стойност. А това е добър сигнал за българската икономика, която разчита основно на експорта и чуждите инвестиции за растеж.

 

Източник: Капитал